Strona główna

Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA, to organizacja pożytku publicznego (KRS 0000155325) z ogromnym zaangażowaniem na rzecz promocji Legnicy i legniczan.
Działała i działa na rzecz dzieci, młodzieży, dorosłych i niepełnosprawnych. Podejmuje ciągle nowe inicjatywy, które służą rozwojowi i promocji miasta np. zbiórka publiczna na rzecz odbudowy drzewostanu w mieście – zgromadzono ponad 51 tyś. kupując 90 drzew.
Organizuje cykliczne imprezy: Legnicki Jarmark Staroci, Legniczanie znani i lubiani, Konkurs Fotograficzny LEGNICA im. Mieczysława Pawełka, od 2012 r. “Legnicką Jesień Miedzianą”, od 2010 r. Legnicki Festiwal Organizacji Pozarządowych, od 2017 r. w legnickim parku “Huragan poezji”. Prowadzi sekcje: PIONIER LEGNICY i RĘKODZIEŁO SPOSÓB NA NUDĘ.
Współpracuje z innymi organizacjami: Kobiety Europy, Stowarzyszenie Kobiet Babiniec, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA, Legnickim Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół z Zespołem Downa OTWÓRZ SERCE
Towarzystwo zatrudnia osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy i stażystów.
Doradza legnickim organizacjom pozarządowym, współpracuje z nimi w zakresie organizacji imprez ogólnomiejskich, uczestniczy w działaniach charytatywnych i przygotowuje wnioski o nagrody i wyróżnienia dla zasłużonych legniczan i instytucji.
Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA ma wyrobioną markę i jest pozytywnie rozpoznawane przez społeczeństwo Legnicy.