1,5% podatku dla Bezdomnych Zwierząt

Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica jako partner Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zachęca do przekazywania 1,5 % podatku dochodowego na TML “Pro Legnica”, które następnie zostaną przekazane dla Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy.

Towarzystwo Miłośników Legnicy KRS 0000155325 – z dopiskiem “schronisko”.

Previous Article
Next Article