Miesiąc: Marzec 2020

  • Walne Zgromadzenie 20.03.2020

    Z powodu sytuacji w kraju w dniu 20.03.2020 odwołane zostaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO Legnica o nowym terminie spotkania poinformujemy wszystkich członków Towarzystwa.