Edward Jan Dobosz

Pedagog, twórca V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy, dyrektor tej szkoły od roku 1992 do dziś. Ceniony wychowawca młodzieży, sportowiec i działacz społeczny.

Urodził się w styczniu 1946 r. w Hohenfels, gdzie w czasie drugiej wojny światowej jego rodzice przebywali w niewoli niemieckiej. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Lubomierzu, a następnie Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu na kierunku fizyka (1971).

W Legnicy mieszka od 1971 r., kiedy to rozpoczął pracę jako nauczyciel fizyki i astronomii w I LO im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1984–1992 pełnił w tej placówce funkcję wicedyrektora. Jest absolwentem studiów podyplomowych z zakresu dydaktyki fizyki i astronomii oraz zarządzania oświatą. Ukończył wiele kursów specjalistycznych z zakresu wdrażania reformy szkolnej, kierowania placówkami oświatowymi, prawa unijnego i pozyskiwania środków na projekty edukacyjne.

Był członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy ministrze edukacji narodowej (1986-1989). Pełnił funkcję prezydenta Klubu „Kiwanis International – Legnica”. Należał do Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „Bohaterom Powstania Warszawskiego 1944”.

Za swoją pracę wielokrotnie wyróżniany nagrodami kuratora i ministra oświaty i wychowania. Otrzymał m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008), Srebrny (2003) i Złoty Krzyż Zasługi (2014), dwukrotnie tytuł „Zasłużony dla Oświaty Województwa Legnickiego”, Odznakę „Zasłużony dla Legnicy” (2009), Brązowy oraz Srebrny Medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Złotą Odznakę „Zasłużonego Działacza TPD”, „Odznakę Honorową Sybiraka” , Odznakę „Serce na Dłoni” (TPD), Srebrną i Złotą Odznakę AZS, Odznakę „Amicus Librorum” oraz tytuł „Super Amicus Librorum”. Laureat konkursu „Gazety Legnickiej” na Legniczanina Roku (2005).

Legnica jest miejscem, gdzie mógł się realizować, stąd pochodzi jego żona, tu urodziły się jego dzieci tu poznał wielu przyjaciół.