Barbara Szanduła

Urodzona w 1947 r. w Bielsku-Białej, z wykształcenia nauczyciel fizyk. Ukończyła studia na Wydziale Fizyki i Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie studia podyplomowe we Wrocławiu na kierunkach Resocjalizacja, Oligofrenopedagogika oraz Zarządzanie Placówkami Opiekuńczymi.

Pracowała w Szkole Podstawowej nr 4 oraz Liceum Katolickim im. św. Franciszka. Przez 16 lat była dyrektorem placówki terapeutycznej – Świetlicy Terapeutycznej nr 1 w Legnicy, do której trafiały najbardziej potrzebujące dzieci – szczególnie z dzielnicy Zakaczawie. Zawsze bliski był jej człowiek – bez względu na wiek i jego problemy.

Będąc dyrektorem Świetlicy, Barbara Szanduła niejednemu dziecku dała drugie życie.  Zrealizowała atrakcyjne dla dzieci i młodzieży programy profilaktyczne, a także przeprowadziła szereg letnich i zimowych tematycznych obozów. Uczestnikami tych działań były dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną i niewłaściwym oddziaływaniem środowisk kryminogennych, alkoholizujących i narkotyzujących się.

Kobieta o ogromnym sercu, swoją dobrocią zaraża innych. Choć nie lubi odznaczeń, Barbara Szanduła 14 maja 2019 r. została uhonorowana Aktem Nadania tytułu Legniczanina Znanego i Lubianego.