Krystyna Bogusława Borek, Artur Konrad Torbiński

Krystyna Bogusława Borek (z d. Bielska)

Pedagog i specjalista terapii uzależnień. Wraz z Arturem Torbińskim tworzy zespół Romantica.

Urodziła się 17 grudnia 1957 r. w Legnicy. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie (1977), Wyższej Szkoły Menadżerskiej (pedagogika resocjalizacja, 2009) oraz Studium Terapii Uzależnień w Katowicach (2009). W 1972 r. ukończyła też Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie skrzypiec. Przez rok była członkiem Orkiestry Symfonicznej w Legnicy. Obecnie od 10 lat w zespole Romantica z Arturem Torbińskim (poezja śpiewana).

Współautorka podręcznika metodycznego dla prowadzących treningi kompetencji społecznych O tym, jak odkrywać siebie i innych, i przy tym się nie zagubić – projekt innowacyjny: profilaktyka problemowa. Zajęcia na jego podstawie realizowane są w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Co dla niej znaczy bycie legniczanką? „Urodziłam się w Legnicy i wychowałam, chociaż rodzina pochodzi z Warszawy. Jestem dumna, że mieszkam w Legnicy – grodzie piastowskim. Podziwiam nasze zabytkowe miejsca i opowiadam znajomym o naszej historii”.


Artur Konrad Torbiński

Terapeuta i działacz społeczny, harcerz, w latach 80. działacz opozycji. Wraz z Krystyną Bogusławą Borek tworzy zespół Romantica.

Urodził się 13 września 1969 r. w Legnicy. W 1990 r. ukończył tu Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych. Maturę zaocznie zdobył w Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. W latach 1993–1997 studiował na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Studia te przerwał na czwartym roku. W 2013 r. ukończył Studium Terapii Uzależnień w Gdańsku. Od 2005 r. związany z Poradnią Monar w Legnicy. Najpierw jako wolontariusz, następnie terapeuta zajęciowy i terapeuta uzależnień.

Do ZHP wstąpił w 1977 r. Od 1986 r. jest instruktorem i drużynowym. Prowadzi 710 Drużynę Wędrowniczą „Kedyw” im. gen. S. „Grota” Roweckiego. Działał w Duszpasterstwie Harcerzy i Harcerek Ziemi Legnickiej przy parafii MBKP w Legnicy w latach 1986–1995. W drugiej połowie lat 80. Działał w konspiracyjnym Niezależnym Ruchu Harcerskim i „Solidarności Walczącej”. W latach 1987–1999 działał w Białej Służbie, w 2016 r. w ramach Białej Służby pracował przy Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

W 1998 r. otrzymał statuetkę TPD „Nade wszystko dziecko”, w 2010 r. odznakę „Zasłużony dla miasta Legnicy”, a w 2014 r. Odznakę „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”. W latach 1993 i 2013 otrzymał Odznakę „Zasłużony dla hufca ZHP Legnica”.

Jest legniczaninem od urodzenia. Jego działalność społeczna i praca zawodowa skoncentrowane są wokół wychowywania młodego pokolenia Legnicy. „Poświęcam każdą chwilę w terapii na pracę nad młodym pokoleniem. Staram się stwarzać warunki do pracy poprzez zabawę. To wszystko ma sens, kiedy jest w pełni holistyczne i obejmuje swoim zasięgiem cały świat młodego człowieka – jego rodzinę, szkołę i pozostałe środowiska. Kręgi zainteresowań dzieci i młodzieży to wspaniały i równie fascynujący obszar, którym warto się zainteresować i zagospodarować go. Dlatego wiele z mojego wolnego czasu przeznaczam na wspieranie ich w dążeniu do osiągnięcia pięknych ideałów jakimi są prawda i uczciwość”.