Zbigniew Piotr Brzeziński

Witrażysta, działacz społeczny i kulturalny.

Urodził się 12 stycznia 1964 r. Ukończył Policealne Studium Rolnicze w Chojnowie (1986). Zawodu witrażysty uczył się w pracowni Wacława Konsencjusza w Strzelinie. Ma uprawnienia konserwatorskie do wykonywania prac przy obiektach zabytkowych. Od 1990 r. do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność w zakresie wykonawstwa i konserwacji witraży zabytkowych i monumentalnych. Jest wziętym i cenionym witrażystą – pracował nie tylko w kraju, lecz także za granicą (Belgia, Niemcy).

W Legnicy prowadził prace renowacyjne m.in. w kościołach św. Jacka, św. Trójcy, w katedrze oraz ewangelickim kościele Mariackim. W latach 1998–2012 był współwłaścicielem i prezesem Fabryki Tektury w Nowej Ziemi koło Złotoryi. Od 2006 r. do dziś jest wiceprezesem Stowarzyszenia Ars Vitrea Polona w Krakowie. W latach 2001–2002 wydawał i redagował kwartalnik „Witraż”. W 2012 r. założył portal internetowy Liegnitz.pl, a w 2014 r. fundację o tej samej nazwie, która zajmuje się pielęgnowaniem historii miasta do 1945 r. Jest prezesem tej fundacji. Opublikował kilka artykułów o tematyce historii i technologii witraży w wydawnictwach branżowych.

Legnica jest dla niego miejscem urodzenia, którego historię utożsamia ze swoim życiem. „Czuję się częścią wielowiekowych dziejów naszego miasta, niezależnie od wydarzeń, przekonań i narodowości”.