Bronisław Bystryk

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy, działacz społeczny.

Urodził się 23 lutego 1952 r. w Legnicy. Od 1978 r. jest mistrzem w zawodzie elektromechanik samochodowy, od 2004 r. członkiem Komisji Egzaminacyjnej przy Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu. Szkoli nowe pokolenia adeptów rzemiosła, uczy nie tylko zawodu, lecz także prawidłowych zachowań i postaw obywatelskich.

Od lat jest zaangażowany w działalność legnickiego Cechu Rzemiosł Różnych oraz Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Zainicjował obchody rocznicowe powstania legnickiego cechu. W 2011 r. został wybrany na starszego cechu. Dzięki jego pracy zarząd cechu zreformował swoją gospodarkę, co zaowocowało zwiększeniem liczby jego członków. Zakłady rzemieślnicze szkolą ponad 200 uczniów. Organizuje spotkania z młodzieżą, na których porusza takie tematy, jak aktywność społeczna oraz działania zapobiegające alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym. Współorganizuje cykliczne spotkania legnickich rzemieślników i ich rodzin („Mikołaj pod choinkę” i „Spotkania opłatkowe z rzemiosłem”). Wraz z kurią biskupią organizuje spotkania rzemieślnicze z młodzieżą szkolną, zachęcające do kultywowania narodowych tradycji patriotycznych i upowszechniania praktycznej nauki zawodu. To dzięki jego zabiegom secesyjna kamienica nr 9 w Rynku jest sukcesywnie remontowana. Jest inicjatorem konkursu fryzjerskiego „Fryzjerjada”, propagatorem turystyki kampingowej i karawaningowej, a jako członek zarządu LKT przez wiele lat szkolił młodzież i dzieci w tenisie ziemnym. Odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznakami „Zasłużony dla Miasta Legnicy”, Złotą Odznaką Mistrza w Rzemiośle, Honorową Odznaką Pioniera Legnicy.

Jako osoba urodzona w Legnicy aktywnie promuje nasze miasto i zawsze powtarza, że jest dumny z bycia legniczaninem.