Ryszard Chamer

Naukowiec, profesor nadzwyczajny w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Urodził się w kwietniu 1942 r. w Tuszewie. Mieszkaniec Legnicy od 1957 r. W 1968 r. ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek: chemia), po czym podjął pracę w Wydziale Badawczo-Doświadczalnym Hutnictwa w legnickiej Hucie Miedzi. W 1971 r. ukończył ponadto Studium Podyplomowe na Wydziale Metali Nieżelaznych krakowskiej AGH oraz Studium Aktualizacji Wiedzy w zakresie Postępu Technicznego w Hutniczym i Przetwórczym Przemyśle Metali Nieżelaznych w Katowicach.

W 1974 r. został powołany na stanowisko dyrektora Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa Miedzi Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. W październiku 1977 r. obronił pracę doktorską w Instytucie Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie kieruje Oddziałem Instytutu Metali Nieżelaznych w Legnicy. Był także m.in. członkiem Rady Konsultacyjnej Wojewody Legnickiego (1981–1997). Od 1986 r. pełni przez kolejne kadencje funkcje członka Rady Naukowej IMN w Gliwicach, zaś od 1993 r. jest członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce. Długoletni wiceprezes, a od 1998 r. prezes Rady Federacji Naukowo-Technicznej Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego.

Odznaczony m.in. belgijskim Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i wielką ilością nagród oraz odznaczeń za osiągnięcia naukowe. Był aktywnym uczestnikiem kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych, na których zaprezentował 28 swoich prac. Posiada 68 patentów i jest autorem 98 publikacji w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.

Jego życie jest od ponad 60 lat związane z jego małą ojczyzną – Legnicą. Uważa ją za magiczne miejsce, z którym jest mu zawsze po drodze.