Edward Chmiel

Prawnik, działacz społeczny i sportowy, malarz.

Urodził się w 1939 r. w Tarnopolu (Kresy). Do Legnicy z mamą i siostrą przyjechał jednym z pierwszych transportów z Tarnopola w 1945 r. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego (1957–1962). Po ukończeniu studiów powrócił do Legnicy. Tu pracował w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (1963–1971), kończąc pracę na stanowisku kierownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego. Pełnił funkcję radcy prawnego kolejno w: Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Hanka”, 1971–1979), WZGS „Samopomoc Chłopska” (1979–1989), Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Legnicy. Od 1990 r. do chwili obecnej prowadzi własną kancelarię prawniczą.

W latach 1991–1993 był przewodniczącym Rady Nadzorczej w LPGK, w latach 2000–2001 członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego SA w Legnicy, w latach 90. prezesem Okręgowego Związku Tenisowego i prezesem Legnickiego Towarzystwa Tenisowego. Działał w samorządzie radców prawnych, był członkiem Krajowej Rady Radców Prawnych (1983–2016), wicedziekanem (przez trzy kadencje) Okręgowej Izby Radców Prawnych, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych. W latach 2010–2016 pełnił funkcję rzecznika dyscyplinarnego OIMP.

Jest pięciokrotnym uczestnikiem Biegu Piastów w Jakuszycach oraz utalentowanym malarzem amatorem. W swoim letnim domku w Gorzelinie ma pracownię i minigalerię, gdzie prezentuje swoje prace. Bardzo żałuje, że szefowie zarówno legnickiej, jak i lubińskiej galerii sztuki odmówili mu możliwości prezentacji jego obrazów (przeciwwskazaniem był brak wykształcenia plastycznego). Na szczęście zwiedzający jego prywatną galerię nie szczędzą pochwał jego obrazom.

O byciu legniczaninem powiedział: „W Legnicy skoncentrowało się moje dzieciństwo, młodość, życie rodzinne. Znam tu każdy kąt. Z Legnicą związane jest całe moje życie”.