Maria Chrzanowska

Przez wiele lat kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica”, pisarka.

Urodziła się 17 lipca 1939 r. w Babicach (Zamojszczyzna). Ukończyła Technikum Rolnicze i Studium Nauczycielskie w Lublinie. Pracowała jako nauczycielka w szkołach rolniczych na Lubelszczyźnie, następnie na ziemi częstochowskiej, wreszcie na Górnym Śląsku.

Zafascynowana folklorem, przez czternaście lat pracy w szkolnictwie tworzyła w kolejnych szkołach zespoły ludowe. To właśnie miało stać się sensem jej życia. Ukończyła trzyletnie Studium Choreograficzne w Gdańsku i czteroletnie studia choreograficzne wyższego stopnia CPARA w Warszawie (1977).

W 1975 r. powstał zespół Pieśni i Tańca „Legnica”. Zamieszkała w Legnicy w 1976 r. i praktycznie prawie od początku działalności zespołu została jego kierownikiem artystycznym i choreografem. Prowadziła zespół przez 35 lat. Pod jej kierownictwem Zespół Pieśni i Tańca „Legnica” odniósł wiele sukcesów i z powodzeniem występował nie tylko w krajach obozu socjalistycznego (Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Związek Radziecki, Jugosławia), lecz także w Europie Zachodniej (Dania, Francja, Holandia, RFN).

Jest autorką książek o charakterze biograficznym Leć głosie po rosie, …a orkiestr grało mi wiele, Z dala od Puszczy Solskiej. Kolejną jej książką, opisującą pracę z zespołem i jej dramatyczne zakończenie, ma być Niedokończony mazur.

Zarówno za pracę zawodową, jak i społeczną otrzymała wiele odznaczeń i nagród: Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra Kultury, Nagrodę Prezydenta Miasta Legnicy, odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony dla Miasta Legnicy” i „Zasłużony dla Województwa Legnickiego”. W 1998 r. otrzymała tytuł Legniczanina Roku 1998.

„Moje życie w Legnicy? Rok 2015 zwieńczył 40 lat nieustającego nauczania najpiękniejszej ze sztuk, jakie wymyślił człowiek”.