Ewa Czeszejko-Sochacka

Radna Rady Miejskiej Legnicy, działaczka społeczna.

Urodzona 12 lipca 1953 r. w Jeleniej Górze. Absolwentka Studium Nauczycielskiego w Legnicy (1973) i AWF we Wrocławiu (turystyka i rekreacja, 1983). Ukończyła także zawodowe kursy doskonalące: animatorów programu „Serce”, prewencji pierwotnej i wtórnej, ćwiczeń profilaktyczno-usprawniających, instruktora I klasy ze specjalnością ćwiczeń korekcyjnych, menedżera organizacji sportowych.

Nauczycielka w SP nr 1 w Polkowicach (1975–1978), pracownik socjalny w WBGiTR w Legnicy (1979–1981), specjalista ds. rekrutacji w ZW TKKF w Legnicy (1981–1991), prezes zarządu Ogniska TKKF „Olimp” w Legnicy (1991–1996), kierownik obiektów sportowych w ZSO nr 3 w Legnicy (1996–1997), kierownik gospodarstwa (1998–2002) i specjalista ds. obiektów sportowych (2003–2013) w Gospodarstwie Pomocniczym Basen Kąpielowy przy ZSO nr 3 w Legnicy.

Funkcje społeczne: prezes ogniska i wiceprezes ZW TKKF oraz Skarbnik ZG TKKF; członek Zarządu OSŁ Dzieci i Młodzieży „Strzelec”; członek Komisji Rewizyjnej PTH; członek Zarządu Fundacji „Prewencja i Bezpieczeństwo”; członek „Forum Równych Szans i Praw Kobiet”.

Radna Rady Miejskiej Legnicy w latach od 1994 do dziś, wiceprzewodnicząca Rady, długoletnia przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów. Nagrody: Brązowy Krzyż Zasługi (1997), Złota Odznaka TKKF (1990), Srebrny Krzyż Zasługi (1997), medal 40-lecia TKKF (1997), tytuły: Zasłużonego dla Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1991), Przyjaciel Legnickiej Policji, Amicus Librorum (2008), Super Amicus Librorum (2016), Znanego i Lubianego Legniczanina (2017).

O naszym mieście mówi: „W Legnicy czuję się jak w domu, spędziłam tu wiele szczęśliwych chwil, poznałam wspaniałych ludzi, znalazłam przyjaciół. Tu wkraczałam w wiek pełnoletniości, realizowałam się zawodowo, wprowadzałam swoje dzieci w dorosłe życie. Legnica na moich oczach pięknieje, zachowując historyczną zabudowę i nie wyrzekając się nowoczesności. Ma swój klimat, dziedzictwo kulturowe, z którym się identyfikuję”.

⇒Galeria ze spotkania z Ewą Czeszejko-Sochacką