Dorota Czudowska

Lekarz, społecznik, polityk.

Urodziła się w Święto Matki Bożej Gromnicznej w 1953 r. w Żarach. Ukończyła Szkołę Podstawową w Nowych Czaplach (ziemia lubuska) oraz Liceum Ogólnokształcące w Żarach. Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku (specjalista chorób wewnętrznych, chemioterapii i onkologii klinicznej; 1981).

Ważniejsze funkcje i stanowiska: kierownik Międzyzakładowej Poradni PGKiM w Legnicy; zastępca ordynatora Oddziału Wewnętrznego w szpitalu przy ul. Reymonta w Legnicy; od 1992 r. dyrektor Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy; założyciel (1994) i prezes zarządu Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA; współzałożyciel (2003) i prezes zarządu Fundacji Pawła Jurosa; Senator IV, VIII i IX (obecnej) kadencji Senatu RP; Radna Sejmiku Dolnośląskiego w latach 2006–2011.

Bardzo ważny w jej życiu był rok 1988. Wzorem w tym czasie były dla niej postawy legnickiego lekarza Pawła Jurosa oraz Stanisława Obertańca. Włączyła się w działania na rzecz reaktywacji po stanie wojennym w Legnicy i w regionie NSZZ „Solidarność”. Owocem tych działań było m.in. powstanie w 1992 r. Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy, który istnieje do dzisiaj.

Pisywała felietony do prasy regionalnej, udzielała wywiadów i komentarzy do prasy, radia i tv. Wygłosiła dziesiątki wykładów i prelekcji na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Wymiernym efektem jej działań jest znaczące wydłużenie życia kobiet z chorobą nowotworową piersi.

Nagrody: Zasłużony dla Legnicy (1994), Statuetka „Rudolfiny” za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju województwa legnickiego (1996).

O Legnicy powiedziała: „Ludzie – współpracownicy, przyjaciele, pacjenci, architektura miasta, zabytki, legnicki park, platany, magnolie na skwerach i hortensje w zachowanych nielicznych już ogródkach Tarninowa. Koncerty, wystawy, dawniej teatr i wciąż ta sama »Tivoli«, księgarnia przy Złotoryjskiej, wspomnienie smaku legnickich »krówek«. I wiele drogich sercu i pamięci mogił na legnickiej nekropolii. To moja Legnica. To moje życie legniczanki”.