Danuta Danielewicz

Z urodzenia i z wyboru legniczanka. Mechanik samochodowy z przypadku. Poetka, malarka, rzeźbiarka. Żona Stasia, mama Sylwii i Lesława. Babcia trojga wnucząt tj. Krystiana, Dominiki i Pauliny. Niepoprawna optymistka zakochana w życiu i w poezji, w której wyraża nadzieje, marzenia, radości i smutki. Jej motto: „Tyleż w człowieku życia, ile nadziei, marzeń i dobra wykrzesać zdoła, nie bacząc na przeciwności losu”.

 

Niespokojny duch, zaangażowana w działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestniczka warsztatów z malarstwa, ceramiki i różnych rzemiosł. Aktywna woluntariuszka Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA. Aktywność w działalności społecznej na rzecz Towarzystwa wykazała przede wszystkim promując działalność organizacji poprzez prowadzenie stoiska prezentującego dorobek organizacji szczególnie podczas imprez organizowanych przez TML, np. podczas Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych, który odbywa się corocznie w październiku, Jarmarku Staroci, Huraganu Poezji oraz na co dzień przed siedzibą organizacji.

Należała do grupy założycielskiej sekcji „Rękodzieło – sposób na nudę”. Bierze czynny udział w corocznej organizacji Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych, Święta Działkowca i Pszczelarza, prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży, szczególnie w ramach Legnickiej Jesieni Miedzianej. Wspólnie z Bożeną Heiser-Bobrowską i Marią Furowicz przygotowała i zrealizowała projekt z okazji 100-lecia odzyskania niepodległością „Biało-czerwona Niepodległa”. W ramach projektu zorganizowała spotkania z dziećmi i młodzieżą, happening i warsztaty wykonywania kotylionów i flag narodowych dla setek legniczan.

Ma na swoim koncie kilka wernisaży oraz wieczorów autorskich w Chojnowie, w Jaworze i w Legnicy. Jest kilkakrotną laureatką Konkursu Poetyckiego LEGNICA, była gościem „Legniczan znanych i lubianych”, prezentowała swój dorobek artystyczny na wystawach organizowanych przez TML oraz MCK w Legnicy, m.in.: malarstwo, ceramika, rękodzieło. Wydała dwa tomiki poezji: w 2017 r. Światłocienie i w 2018 r. Moje Ścieżki, a jej wiersze o Legnicy zostały opublikowane w tomikach pokonkursowych wydanych przez TML.