Jacek Dudkiewicz

Naukowiec, konsultant, ekspert, projektant konstrukcji prestiżowych obiektów budowlanych, wiceprezes spółki PB STALBET, w której pełni funkcję dyrektora generalnego oraz głównego projektanta konstrukcji.

Urodził się w Jaworze 29 grudnia 1970 r. Dzieciństwo i młodość spędził w Legnicy (1975–1992). Tu w 1989 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące, profil matematyczno-fizyczny. W latach 1989–1994 studiował na Politechnice Wrocławskiej (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego), z czego pierwsze trzy lata w filii w Legnicy.

W 1993 r. zdobył specjalizację z zakresu konstrukcji budowlanych, a w 1994 r. tytuł magistra inżyniera w specjalności konstrukcje budowlane. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie z zakresu konstrukcji stalowych. W 2000 r. obronił pracę doktorską pt. „Uogólnienia zależności pomiędzy wytrzymałością a twardością lub składem budowlanych stali konstrukcyjnych”.

Od 2001 r. jest adiunktem w Katedrze Konstrukcji Metalowych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 1998 r. uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania, a w 2001 r. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. W 1996 r. założył firmę projektowo-wykonawczą „Stalbet”, która w 2006 r. przekształciła się w Przedsiębiorstwo Budowlane Stalbet Sp. z o.o.

Jest projektantem konstrukcji m.in.: budynku Centrum Naukowo-Badawczego Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, Centrum Biurowo-Handlowo-Usługowego „Arkady Wrocławskie”, Centrum Biurowo-Handlowo-Rekreacyjnego „Magnolia” we Wrocławiu, rozbudowy i przebudowy Domu Towarowego „Renoma” we Wrocławiu oraz najwyższego we Wrocławiu, drugiego co do wielkości w Polsce, jednego z najwyższych w Europie 212-metrowego obiektu „Sky Tower”.

Od 1995 r. jest żonaty, ma dwójkę cudownych dzieci. Największą jego pasją oprócz konstrukcji są podróże oraz sport.

Co mówi o naszym mieście? „Legnica zawsze pozostanie w moim sercu jako moje miasto rodzinne, miasto mojej młodości, radości i wspaniałych wspomnień. Każdy kąt miasta to jakaś ciekawa, bliska mojemu sercu historia”.