Franciszek Szlapiński

Długoletni pracownik legnickiej oświaty, społecznik, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Legnicy.

Urodził się 10 grudnia 1939 r. w Świdowej, woj. tarnopolskie. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Pracę w zawodzie rozpoczął w 1961 r. jako nauczyciel fizyki i chemii w Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy.
latach 197419–79 pełnił funkcję wicedyrektora w Zasadniczej Szkole Budowlanej w Lubinie, a następnie w Zespole Szkół Hutniczych KGHM w Legnicy.

W latach 1979–2001 był dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju szkoły. Pod jego dyrekcją powstały nowe kierunki kształcenia, utworzone zostały pracownie przedmiotowe, powstała bardzo dobrze wyposażona baza szkolenia praktycznego i nowoczesne obiekty sportowe. Zaangażowanie, operatywność dyrektora oraz pracowitość, kreatywność nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły przyniosły placówce wiele sukcesów. Szkoła wielokrotnie zajmowała czołowe miejsca w ogólnopolskim rankingu szkół ponad podstawowych. Po przejściu na emeryturę w 2001 r.  aktywnie uczestniczył w działalności społecznej. We wrześniu 2004 r. został powołany na stanowisko dyrektora Oddziału Regionalnego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Legnicy. Zainicjował utworzenie Społecznego Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, które powołano w 2006 r. Funkcjonowało z powodzeniem do kolejnej reorganizacji systemu oświaty.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami honorowymi: za zasługi dla województwa legnickiego, Zasłużony dla Legnicy, Zasłużony dla TWP i wiele innych nagród i wyróżnień.
Zmarł 23 stycznia 2019 r. żegnany przez tłumy uczniów nieistniejącego już Zespołu Szkół Rolniczych, którzy podkreślali: „najlepszy dyrektor, bo przede wszystkim był człowiekiem…”.