Paweł Frost

Magister filologii angielskiej i politologii. Działacz społeczny. Osoba niepełnosprawna.

Urodził się 27 marca 1969 r. w Legnicy. Absolwent I LO w Legnicy (1988). W 1993 r. zdobył tytuł magistra politologii na Uniwersytecie Wrocławskim i licencjat z anglistyki w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Legnicy, a w 1996 r. tytuł magistra na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracował jako nauczyciel języka angielskiego w: Szkole Podstawowej nr 20 w Legnicy, PWSZ w Legnicy, NKJO w Legnicy. Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Działacz społeczny, związkowy i samorządowy, polityk. Doświadczenie w pracy społecznej i związkowej zdobył jako przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” w latach 1995–1997. Jest współzałożycielem Platformy Obywatelskiej i jej pierwszym przewodniczącym w Legnicy w latach 2001–2003. Radny Rady Miejskiej w Legnicy w latach 2006–2014, wiceprzewodniczący rady w latach 2009–2010. Pierwsze miejsce w regionie i trzecie miejsce w Polsce w konkursie „Lodołamacze 2010”.

Co znaczy dla niego bycie legniczaninem? „Urodziłem się w Legnicy i całe moje życie w niej mieszkam – choć w różnych miejscach. Znam to miasto na wylot. Będąc radnym, pracowałem na jego rzecz i wielokrotnie przemierzałem je wzdłuż i wszerz. Cały czas uczestniczę w życiu społecznym, kulturalnym i towarzyskim Legnicy. Jestem z nią związany na dobre i złe”.