Maria Józefa Furowicz

Dyplomowany ekonomista, działaczka społeczna i kulturalna.

Urodziła się 11 stycznia 1950 r. w Legnicy. Absolwentka Technikum Ekonomicznego w Legnicy. W 1979 r. otrzymała tytuł dyplomowanego ekonomisty na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Przez 20 lat pracowała w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Legnicy. Przez dwie kadencje orzekała w kolegium ds. wykroczeń. Przez ponad 20 lat działała w Radzie Rodziców przy Młodzieżowym Centrum Kultury, od 2000 r. jako przewodnicząca.

Otrzymała m.in. Odznakę „Przyjaciel MCK Harcerz” (1996), „Serduszko Wdzięczności” (przyznane przez Radę Dziecięco-Młodzieżową MCK w Legnicy w 1997 r.), Odznakę „Zasłużony dla MCK Harcerz” (2000) i honorowe wyróżnienie „Przyjaciel MCK” (2012). Przez 18 lat prowadziła kronikę parafii św. Wojciecha. Od 2015 r. należy do sekcji „Rękodzieło – sposób na nudę”, działającej przy Towarzystwie Miłośników Legnicy PRO LEGNICA, gdzie bierze udział także w organizowaniu zajęć dla dzieci.

Pisze wiersze i teksty piosenek, maluje, zajmuje się rękodziełem i fotografią. W 2013 r. otrzymała wyróżnienie w Konkursie Fotograficznym im. Mieczysława Pawełka. W 2016 r. otrzymała wyróżnienie w I Konkursie Amatorskiej Twórczości Plastycznej Seniorów „Legnica – moje miasto”. W tym samym roku otrzymała też nagrodę w konkursie poetyckim o Legnicy, ogłoszonym przez TML w ramach IV edycji „Legnickiej Jesieni Miedzianej”.

Za pracę zawodową otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi (1979), Srebrny Krzyż Zasługi (1984), Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Legnickiego” (1986) i Odznakę Zasłużonego Pracownika Państwowego (1986). Jakie miejsce w jej życiu zajmuje Legnica? „Legnica jest przede wszystkim moim miastem rodzinnym. Tu się uczyłam, urodziłam dzieci, tu mieszka moja rodzina, znajomi, przyjaciele. Tutaj są groby moich bliskich. Myślę, że z Legnicą związałam się na zawsze i mam nadzieję, że na legnickim cmentarzu spoczną kiedyś moje doczesne szczątki”.