Ksiądz Jan Mateusz Gacek

Społecznik, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy.

Urodził się 15 stycznia 1952 r. w Bystrzycy Kłodzkiej. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym i Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. Studia ukończył w 1977 r., zdobywając tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1977 r. z rąk ks. arcybiskupa Henryka Gulbinowicza.

W 1980 r. został skierowany do Legnicy. Jako wikariusz w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła był współpracownikiem ówczesnego proboszcza, księdza kanonika Tadeusza Łączyńskiego, który powierzył mu opiekę duszpasterską nad kościołem filialnym w Nowej Wsi Legnickiej. W 1983 r. powierzono mu wybudowanie sal katechetycznych i zorganizowanie duszpasterstwa na osiedlu Henryka Sienkiewicza w Legnicy. W 1985 r. podjął się zadania budowy kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. W 1987 r. ks. Kardynał Gulbinowicz zleca mu zorganizowanie duszpasterstwa na osiedlu Piekary (w ramach parafii św. Trójcy). W 1990 r. na osiedlu Piekary powstała nowa parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, której został mianowany pierwszym proboszczem.

Organizował kolonie letnie i zimowiska dla dzieci i młodzieży oraz integracyjne festyny, bale sylwestrowe dla parafian, wyścigi kolarskie, turnieje szachowe, koncerty chóralne i symfoniczne, przedstawienia teatralne. Jego inicjatywie powstanie zawdzięczają m.in. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Eucharystyczny Ruch Młodych, chór parafialny, świetlica środowiskowa z kawiarnią i siłownią, Stowarzyszenie Młodzieży „Spinacz”. Założył Międzyparafialną Stołówkę Charytatywną na Zakaczawiu, która wydawała dziennie do 500 posiłków dla najbardziej potrzebujących.

Wyróżniony m.in. Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, „Rudolfiną”, Nagrodą Miasta Legnicy, Nagrodą Kuratora Oświaty, Nagrodą „Super Expressu” „Komu skrzydła, komu rogi” oraz tytułami „Przyjaciel Dzieci” i „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych”. Posiada tytuł „Kanonika Honorowego Kapituły Legnickiej”.