Adam Roman Gąsiorowski

Mediator. Pracodawca. Działacz organizacji pozarządowych.

Urodził się 20 września 1954 r. w Legnicy. W 1974 r. ukończył Technikum Hutnicze w Legnicy. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (zarządzanie i informatyka, magister MBA 1996–2006), Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze (organizacja i zarządzanie przemysłem 1980–1985) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1998–1999) oraz przygotowania i zarządzania projektami UE w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie (2005–2006).

Na początku lat 90. organizował ruch pracodawców na terenie województwa legnickiego i KGHM Polska Miedź SA. Współorganizator, skarbnik i prezydent Lions Club Legnica Silesia.

W ostatnich latach czynny mediator z listy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Przeprowadził mediacje w kilkunastu przedsiębiorstwach na terenie Polski.

Członek Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Gminy Złotoryja.

Legnica – jak sam mówi – jest jego miastem rodzinnym, miastem młodości, pracy zawodowej i permanentnych mediacji rodzinnych, zawodowych i na podwórku z dziećmi oficerów radzieckich.