Honorowi członkowie TML

  1. Tadeusz Krzakowski, Prezydent Miasta Legnicy
  2. Franciszek Zywert, Pionier Legnicy
  3. Tadeusz Stankiewicz, Pionier Legnicy
  4. Ludwik Tomiałojć, Profesor, badacz awifauny Legnicy i okolic