Jan Plewczyński

Urodził się 21 września 1942 r. w Kazimierzu Biskupim. Z wykształcenia jest magistrem pedagogiki kultury. Studia ukończył na Uniwersytecie Opolskim w 1980 r.

Muzyk instrumentalista, gra na akordeonie i instrumentach klawiszowych. Całe życie zawodowe związany z upowszechnianiem kultury i muzyki. Od początku lat 70. pracował w wielu placówkach kultury w Legnicy, m.in. w Klubie Merkury, Domu Kultury „Hutnik”, Wojewódzkim Domu Kultury, Centrum Sztuki – Teatr Dramatyczny i Legnickim Centrum Kultury, jako instruktor oraz na kierowniczych stanowiskach.

W swojej pracy zawodowej zawsze łączył  obowiązek organizacji różnych przedsięwzięć artystycznych i kierowania placówkami z pasją do muzyki ludowej i rozrywkowej, a przede wszystkim gry na akordeonie. Jan Plewczyński od najmłodszych lat interesował się muzyką, mając 7 lat dostał akordeon i od tego czasu w jego życiu króluje pasja. Początki jego edukacji muzycznej związane są z indywidualną nauką gry, później Ogniskiem Muzycznym i Wojskową Orkiestrą Dętą w Legnicy. Wiele lat uczęszczał na lekcje u profesora Państwowej Szkoły Muzycznej w Legnicy Zbigniewa Huka. Teorię muzyki uzupełnił podczas studiów na opolskiej uczelni, gdzie obronił pracę magisterską na temat życia muzycznego w Legnicy w latach 1945–1980.

Do ważnych przedsięwzięć oraz imprez organizowanych przez Jana Plewczyńskiego w ośrodkach kultury zaliczyć należy Legnicki Satyrykon. Miejscem narodzin Satyrykonu 13 kwietnia 1977 r. był Dom Kultury „Hutnik”, którego kierownikiem był wówczas Jan Plewczyński. Impreza powstała z inicjatywy Andrzeja Tomiałojcia, Roberta Szecówki i Jana Plewczyńskiego. Po rozpoczęciu pracy w Wojewódzkim Domu Kultury w dziale artystycznym pracował przy realizacji Legnicy Cantat oraz organizacji Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Kolędniczych. Jednak cały czas myślał o wielkiej imprezie muzycznej, jakim były Wojewódzkie i Dolnośląskie Przeglądy Orkiestr Dętych. Jan Plewczyński podczas wielu lat pracy reaktywował przedsięwzięcie, zmienił jego formułę i charakter oraz sprawił, że stało się muzyczną wizytówką Legnicy.

Pracując zawodowo w upowszechnianiu kultury, nigdy nie zapomniał o tym, jak ważna jest muzyka dla młodego człowieka. Dlatego skupił się na organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci pod nazwą „Moje małe muzykowanie”. Zajęcia te wciąż cieszą się ogromnym powodzeniem, prowadzone są głównie w filiach Legnickiej Bibliotece Publicznej, a także w przedszkolach i innych placówkach związanych z edukacją dzieci. W listopadzie 2019 r. wspólnie z Towarzystwem Miłośników Legnicy PRO LEGNICA połączył zajęcia muzyczne z wystawą akordeonów i harmonii, którą można było podziwiać w siedzibie organizacji. Na zajęcia zgłosiło się ponad 20 grup dzieci w wieku przedszkolnym, co stanowi ponad 500 małych słuchaczy!

Jan Plewczyński działa z potrzeby serca i nie oczekuje w zamian wynagrodzeń. Ma ogromną życzliwość zarówno do dzieci, jak i do dorosłych zainteresowanych jego muzyką. Chętnie współpracuje z Klubem Seniora przy ul. Moniuszki w Legnicy, grając dla emerytów. Realizację różnych działań muzycznych ułatwia mu kolekcja około dwustu instrumentów, jaką udało mu się zebrać przez lata – od maleńkich fletów, przez harmonijki ustne, akordeony, aż do wielkich, prawie 80-kilogramowych fisharmonii, którym przywrócił życie.

Sam Jan Plewczyński mówi, że to właśnie muzykowanie i radość z każdego nowego instrumentu oraz możliwość dzielenia się swoją pasją szczególnie z dziećmi dają mu największą radość, czyniąc go szczęśliwym.