Maciej Juniszewski

Pedagog, działacz NSZZ „Solidarność” (1980–2005), organizator i sekretarz Komitetu Obywatelskiego w Legnicy (1989–1990), niezależny radny Miasta Legnica (1990–1994).

Urodził się 4 czerwca 1948 r. w Sieroszowicach. Mieszka w Legnicy od 1951 r. W latach 1971–1982 i 1990–1996 pracował jako wychowawca w Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Legnicy (w 1976 r. PMOW został przeniesiony do Jawora). W 1980 r. ukończył studia na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jesienią zaczął działać w NSZZ „Solidarność”. Założył koło związku w miejscu pracy. W październiku 1980 r. legnicki MKZ wydelegował go na strajk pracowników oświaty w Gdańsku. W tym samym roku był współorganizatorem (później członkiem) Krajowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania przy KKP. W 1981 r. został członkiem Krajowej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania, a na początku stanu wojennego członkiem MKS w Legnicy. W marcu 1982 r. aresztowano członków MKS. Juniszewski utworzył w jego miejsce Społeczny Komitet Obrony „Solidarność” w Legnicy. Od września 1982 r. do lutego 1983 r. przebywał w więzieniu. Zwolnienie zawdzięcza orzeczeniu lekarskiemu. W latach 80. działał w podziemiu jako kolporter wydawnictw niezależnych. Założył i był członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Trójcy (od 1983 r.). Współpracował z parafią św. Apostołów Piotra i Pawła przy organizacji Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz mszy świętych za ojczyznę. W 25. Rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” przygotował wystawę „Walki o niepodległość ciąg dalszy”. Przyjaciel znanego satyryka Jacka Fedorowicza i właściciel jedynej permanentnej wystawy jego grafik. Autor książki Nazwy ulic i placów Legnicy (Atut, Wrocław 2000).

Otrzymał Złotą Odznakę Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (2005) oraz Krzyż Wolności i Solidarności (2016).

O naszym mieście powiedział: „Legnica to moje miejsce na Ziemi. Bycie legniczaninem to duma z mojego miasta i jego historii od zarania do dziś. Dzieje się tak dzięki poznaniu jej przeszłości i historii ludzi, którzy ją tworzyli”.