Alina Jurczak

Wieloletnia radna, główny specjalista ds. produkcji Legnickiej Fabryki Przewodów Nawojowych, działaczka społeczna.

Urodziła się 6 sierpnia 1942 r. w Łężanach. Szkołę podstawową ukończyła w Przeworsku, następnie Technikum Chemiczne w Oświęcimiu (1961). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej. Po przeprowadzce do Legnicy rozpoczęła pracę w Zakładzie Sprzętu Elektromechanicznego (późniejsza Legnicka Fabryka Przewodów Nawojowych, „Kable”). Zajmowała m.in. stanowiska: zastępcy kierownika i technologa wydziału emalierni, zastępcy głównego technologa, głównego specjalisty ds. jakości (jako jedyna wówczas kobieta w Polsce na tym stanowisku). Przez 17 lat pełniła funkcję głównego specjalisty ds. produkcji.

Śpiewała w chórze „Madrygał”, kierowanym przez Henryka Karlińskiego. Uczyła też elektrotechniki i fizyki w Technikum Spożywczym. Jeszcze w szkole średniej związała się z ZHP.

Przez pięć kadencji (1973–1990) sprawowała funkcję radnej. Pracowała w Komisji Oświaty i Kultury (przekształconej później w Komisję Oświaty, Kultury i Sportu). Początkowo jako zwykły członek komisji, następnie jako zastępca przewodniczącego i jedną kadencję jako przewodnicząca. W czasie pracy w „Kablach” działała w Zakładowym i Wojewódzkim Klubie Technika i Racjonalizatora. Jest laureatką nagrody w konkursie „Kobieta Racjonalizator Województwa Legnickiego (III miejsce).

W 1988 r. stwierdzono u niej raka piersi. Na szczęście chorobę udało się zatrzymać. W 1992 r. założyła piąty w Polsce Klub Kobiet po Mastektomii „Agata”, którego stała się aktywną działaczka. Dziś Federacja Amazonek, jak siebie nazwały, liczy w Polsce dwieście klubów, a należą do nich już dziesiątki tysięcy kobiet. Legnickiemu Stowarzyszeniu Amazonek „Agata” pani Alina prezesowała do 1997 r. W rezultacie tej działalności Towarzystwo Miłośników Legnicy zgłosiło jej kandydaturę do konkursu „Lider roku 2012 organizacji pozarządowych”.