Agnieszka i Jacek Kamola

Agnieszka Kamola

Menedżer biznesu. Działaczka organizacji pozarządowych.

Urodziła się 10 lipca 1968 r. w Legnicy. Absolwentka Policealnego Studium Ekonomicznego w Legnicy (1987–1989, specjalność: prace, płace i sprawy socjalne), Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy (1990–1993, licencjat, specjalność: marketing polityczny) i Uniwersytetu Wrocławskiego (1993–1995, mgr politologii).

Od 1992 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Zarządzała kilkoma niezależnymi mikroprzedsiębiorstwami branży handlowo-produkcyjno-usługowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa prawnego. Współtwórczyni wielu sukcesów zarządzanych przez siebie przedsiębiorstw.

W latach 2006–2010 współorganizowała Legnicki Klub Biznesu, w którym pełniła kolejno funkcje członka konwentu i członka zarządu. W 2008 r. zdobyła prestiżowy tytuł „Lwa Legnickiego Biznesu”. Jej działalność w sektorze NGO była wielokrotnie zauważana i nagradzana przez społeczność lokalną.

Związana z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Legnicy, współtwórczyni Przyzakładowego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz wielu jego sukcesów. Odznaczona Srebrnym Medalem „Zasłużony dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”. Autorka publikacji Koncepcja pracy dydaktyczno-wychowawczej młodzieży, wpływająca na całokształt pozytywnych postaw społecznych.

Od 2000 r. czynna działaczka wielu organizacji kobiecych i feministycznych. W 2008 r. za swoją działalność na rzecz dolnośląskiej społeczności lokalnej uhonorowana nominacją do tytułu „Niezwykła Polka”. Wyróżniona honorowymi tytułami „Legniczanka 2006 roku” i „Niezwykła Polka” oraz odznaczeniem „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”.

Legnica – jak sama mówi – jest jej miastem rodzinnym, w którym żyje, pracuje i czuje się szczęśliwa.


Jacek Kamola

Przedsiębiorca, menedżer, działacz społeczny.

Urodził się 10 marca 1968 r. w Legnicy. Absolwent Technikum Samochodowego (1987) i Policealnego Studium Ekonomicznego w Legnicy (1990). W 2009 r. uzyskał tytuł doradcy zawodowego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, a w 2012 r. ukończył szkołę trenerów NGO.

Pracował jako specjalista ds. ochrony środowiska w Polska Miedź S.A. (1989–1994), zarządzał legnickim przedsiębiorstwem branży produkcyjno-handlowej (1994–1997). Od 1997 do 2017 r. prowadził własną działalność gospodarczą. Działał w stowarzyszeniach: Legnicki Klub Biznesu, Europejska Unia Aktywnych, Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Liga Obrony Kraju. W 2003 r. za całokształt działalności na rzecz drugiego człowieka oraz pomoc w Ogólnopolskim Programie „Zdążyć z pomocą” prof. Zbigniewa Religi otrzymał Certyfikat Wdzięczności. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy przyznało mu w 2004 r. odznakę „Przyjaciel Dziecka”, a Stowarzyszenie Podatników Polskich uhonorowało go statuetką i tytułem „Wiarygodny Partner”. Za prowadzenie działalności gospodarczej ze zrozumieniem aspektu drugiego człowieka otrzymał Certyfikat Podatkowy, nadany przez Instytut Podatkowy w Warszawie.

Za swe najważniejsze wyróżnienia uważa: tytuł „Krajowego Lidera Innowacji”, tytuł „Wiarygodnego Partnera”, nominację do nagrody gospodarczej „Dolnośląski Gryf”, ogólnopolski tytuł „Lodołamacz”. Był m.in. konsultantem „Gazety Piastowskiej” w zakresie porad zawodowych dla osób niepełnosprawnych, konsultantem Uniwersytetu Jagiellońskiego w projekcie „Zysk z dojrzałości”, sekretarzem Cechu Rzemiosł Różnych w Legnicy, wiceprezesem Zarządu Powiatowego LOK w Legnicy, członkiem Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej POPON i Komisji Rewizyjnej Zarządu Dolnośląskiego LOK. Wyróżniony m.in. Odznaką „Zasłużony dla Legnicy”, „Honorową Odznaką Rzemiosła”, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Medalem Honorowym „Za Wybitne Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” oraz Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Klubu Żołnierzy Rezerwy”.

Legnica jest dla niego miastem, które pokochał już od swoich najmłodszych lat.