Krzysztof Kobylak

Tancerz, instruktor baletu, choreograf i pedagog.

Urodził się w 9 lutego 1951 r. w Wohyniu. Zmarł 4 lutego 2016 r. w Legnicy.

Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w szkole baletowej, którą ukończył w 1970 r., uzyskując tytuł zawodowego tancerza. Początkowo pracował w Warszawie w Teatrze „Roma” i w Teatrze Wielkim jako tancerz. Jednocześnie współpracował z Zespołem Pieśni i Tańca „Mazowsze” – jako tancerz, a następnie kolejno: inspektor baletu i asystent choreografa oraz pedagog tańca klasycznego, ludowego i charakterystycznego.

Od 2002 r. pracował w Legnicy, wiążąc się zawodowo z Łemkowskim Zespołem Pieśni i Tańca „Kyczera”, gdzie w latach 2003–2013 był choreografem i pedagogiem oraz opiekunem kostiumów. Jednocześnie w latach 2003–2012 piastował stanowisko kierownika artystycznego oraz choreografa i pedagoga Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica”. W 2009 r. podjął współpracę z zespołami folklorystycznymi z Chocianowa „Wrzos” i „Echo”. Przed śmiercią związany był z Zespołem Pieśni i Tańca „Ziemia Legnicka”, w którym pełnił funkcję choreografa zespołu.

Za swoją działalność artystyczną i zawodową został odznaczony Krzyżem Zasługi oraz tytułem Zasłużonego Działacza Kultury.