Wojciech Kowalik

Lekarz medycyny.

Urodził się 8 lipca 1957 r. w Kielcach. Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach (1975–1981). Dyplom lekarza otrzymał w 1981 r.

Stan wojenny zastał go w rodzinnej miejscowości Święta Katarzyna koło Kielc. Otrzymał nakaz pracy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kielcach, gdzie odbył staż podyplomowy, pracując jednocześnie w Poradni Dziecięcej.

1 listopada 1981 r. przeniósł się do Legnicy. Rozpoczął pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Legnicy jako młodszy asystent na oddziale dziecięcym i w Poradni Dziecięcej Przychodni Rejonowej. Po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego z pediatrii w 1986 r. podjął pracę na Oddziale Noworodków Szpitala Ginekologiczno-Położniczego i z tą dziedziną medycyny związał swoje życie zawodowe. Zdobył kolejne stopnie specjalizacji w dziedzinie pediatrii, następnie neonatologii, a wreszcie z kardiologii dziecięcej.

W tym czasie nastąpił rozwój neonatologii w Polsce i w ten nurt włączył się również legnicki szpital. Trudno porównywać stan neonatologii w latach 80. Ze stanem dzisiejszym. Obecnie neonatologia jest jednym z najnowocześniejszych oddziałów w Polsce, posiadającym cały niezbędny sprzęt, jakim dysponuje medycyna. Unikatowe urządzenia to respirator oscylacyjny, urządzenie do pozaustrojowej oksygenacji (ECMO), do dializy zewnątrzustrojowej, do hipotermii terapeutycznej, ultrasonografy, karetka N (znaczna część wyposażenia pozyskana dzięki WOŚP Jurka Owsiaka).

Największym jednak sukcesem jest stworzenie zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, który może wszystkie wymienione procedury medyczne wykonywać. Obecnie oddział zatrudnia 11 lekarzy i ponad 50 pielęgniarek i położnych. W latach 1994–1999 i 2006 był zastępcą dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Efektem jego pracy jest przede wszystkim zmniejszenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci starszych.

Prowadzi również Poradnię Kardiologii Dziecięcej. Jest certyfikowanym lekarzem PZPN i pełni funkcję lekarza pierwszego zespołu MKS Miedź.