Stefan Kozielski

Pedagog, skrzypek, założyciel legnickich szkół muzycznych.

Absolwent Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzyczne we Wrocławiu (1966) i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi (2000).

Pracę pedagogiczną rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej w Jeleniej Górze, w 1974 r. przeniósł się do Legnicy. Pełnił funkcje dyrektora szkoły muzycznej w Legnicy (1974–1988) i w Jeleniej Górze (1991–2005) oraz prezesa Legnickiego Towarzystwa Muzycznego (1976–1978). Był też związany ze Studium Nauczycielskim w Jeleniej Górze i Bolesławcu oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli ODN w Legnicy.

W latach 1975–1980 prowadził Legnicką Orkiestrę Symfoniczną, która regularnie koncertowała dla miejscowych melomanów z udziałem czołowych solistów instrumentalistów i uczestniczyła w koncertach umuzykalniających dla szkół na zlecenie Kuratorium Oświaty. Na jej bazie utworzono Zespół Pieśni i Tańca „Legnica”, który współorganizował i brał udział w jego pracach. Ma też 10-letni staż symfoniczny w charakterze skrzypka w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Wielką satysfakcję sprawiło mu założenie w Legnicy Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w 1976 r. i Liceum Muzycznego 10 lat później, które do tej pory z sukcesem działają i prężnie się rozwijają.

Wchodził w skład Legnickiego Kwartetu Smyczkowego (1976–1980), występując z nim na różnych uroczystościach.

Za działalność pedagogiczną, artystyczną, organizacyjną i społeczną odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznaką „Zasłużony dla Legnicy oraz Zasłużony Działacz Kultury”.

Legnica stanowiła ważne miejsce w jego życiu. „Tu miały miejsce moje skromne dokonania, tutaj byłem bserwatorem i współuczestnikiem życia kulturalnego i w Legnicy upływa od paru lat mój emerycki żywot z rodziną i uroczymi wnuczętami”.