Tadeusz Krzakowski

Pedagog, samorządowiec, wieloletni prezydent Legnicy.

Urodził się 25 stycznia 1957 r. w Jeleniej Górze. Od lat 80. związany z Legnicą. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył także m.in. studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi i promocji jednostek samorządu terytorialnego (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w zakresie administracji oświatowej w Szkole Głównej Handlowej, menadżerskie zarządzanie placówką oświatową w Bałtyckiej Szkole Humanistycznej. Od 1982 r. członek ZNP. Jako nauczyciel pracę rozpoczął w 1982 r. w Zbiorczej Szkole Gminnej w Pieńsku, następnie w Szkole Podstawowej nr 18 w Legnicy. W 1993 r. został dyrektorem Zespołu Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy, który stworzył od podstaw wraz ze współpracownikami. Przez wiele lat był ekspertem MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Od 1990 r. związany z legnickim samorządem. W latach 1990–1998 był radnym Rady Miejskiej, w okresie 1991–1994 społecznym członkiem Zarządu Legnicy, a w latach 1994–1995 piastował funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Legnicy. W latach 1998–2002 zasiadał w sejmiku dolnośląskim I kadencji, gdzie zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego. W 2002 r. wybrany przez Radę Miejską na prezydenta Legnicy. W latach 2002, 2006, 2010 i 2014 wybierany na kolejne kadencje w wyborach powszechnych. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich. Członek Narodowej Rady Ekologicznej.

Uhonorowany m.in.: Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Legnickiego” (1997), Odznaką „Zasłużony dla Legnicy” (1999), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Złotym Krzyżem Zasługi (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla samorządności (2016).

Legnica to jego dom. „Jestem z niego dumny. Bycie legniczaninem to dla mnie współpraca i dialog z mieszkańcami. Zawsze staram się pracować z ludźmi i dla ludzi, dla wspólnego dobra całej społeczności miasta”.