Zdzisław Antoni Kurzeja

Wieloletni konserwator zabytków Legnicy.

Urodził się w 1948 r. w Trzeboszowicach, gdzie ukończył szkołę podstawową. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Otmuchowie i Uniwersytetu Wrocławskiego (historia sztuki, dyplom u prof. Mieczysława Zlata, 1971).

Pracował jako powiatowy konserwator zabytków w Bystrzycy Kłodzkiej i starszy asystent w Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze. Od 1975 r. w Legnicy. Zatrudniony na stanowisku powiatowego, a od 1975 r. wojewódzkiego konserwatora zabytków. Inicjował wiele przedsięwzięć konserwatorskich na terenie województwa legnickiego, dotyczących m.in. obiektów: kamienice przy ul. Partyzantów; kamienica przy ul. Zamkowej 2, Teatr Miejski, Akademia Rycerska, pałac w Warmątowicach Sienkiewiczowskich, centrum Polkowic, Stare Miasto w Głogowie. W latach 1999–2013 był kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Wspierał prace konserwatorskie w jaworskim Kościele Pokoju, kościele Mariackim w Legnicy, pobenedytyńskim zespole klasztornym w Legnickim Polu, kolegiacie w Głogowie, kościele św. Mikołaja w Głogowie.

Bibliografia: Prace konserwatorskie na terenie województw jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i wrocławskiego w latach 1974–1978 (Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańk–Łódź 1985); Prace konserwatorskie na terenie województwa dolnośląskiego w latach 1979–1999 (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu 2005); Spis Dokumentacji w zbiorach Wojewódzkiego Oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Legnicy (Legnica 1998); Katalog zabytkowych parków i ogrodów województwa legnickiego (Legnica 1997), Akademia Rycerska w Legnicy (Urząd Miasta Legnicy 1993); Barbara Skoczylas-Stadnik, Kościół Pokoju w Jaworze (Edytor, Legnica 2004), Edward Białek, Vom „Promkombinat” zum Kulturzentrum. Das Gebäude der Ritterakademie in Liegnitz nach 1945 („Silesia Nova” 2009, nr 1).

Ważniejsze nagrody: Srebrny Krzyż Zasługi, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”, „Zasłużony dla Legnicy”.