Krystyna Leszczyńska

Pionierka Legnicy, wieloletnia nauczycielka w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Legnicy.

Urodziła się 20 czerwca 1930 r. w Nowym Siole (woj. tarnopolskie). Zmarła 28 marca 2016 r.

Do Legnicy przybyła jako 14-letnia dziewczyna z matką i siostrą jesienią 1945 r. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracowała jako nauczycielka w Technikum Spożywczym w Legnicy. Była cenionym pedagogiem i wychowawcą. Założyła Koło PTTK przy szkole i była czynnym propagatorem turystyki wśród młodzieży szkolnej. Wychowała wiele pokoleń legniczan (m.in. prof. Ryszard Chamer, Marta Chmielewska), którym zaszczepiła umiłowanie wykładanych przedmiotów.

Na emeryturze działa w organizacjach społecznych: Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Nadzieja” w Legnicy, PTTK. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspierała zarządy tych stowarzyszeń.

Jako pionier Legnicy i pedagog przyczyniła się do ukształtowania kilku pokoleń mieszkańców naszego miasta