Jan Lewandowski

Pedagog, działacz młodzieżowy i spółdzielczy, radny, przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej.

Urodził się 20 marca 1946 r. w Greven (Niemcy). Od 1947 r. jest mieszkańcem Legnicy. W 1965 r. ukończył Liceum Pedagogiczne w Legnicy. Studiował na Uniwersytecie Wrocławskim (wyższe studia nauczycielskie, kierunek fizyka). Studia ukończył w roku 1973.

Przez wiele lat (1965–1978) działał w organizacjach młodzieżowych w Legnicy. Był między innymi komendantem Hufca ZHP w Legnicy.W latach 1984–1987 przewodniczył Miejskiej Radzie Narodowej w Legnicy. W tym okresie był inicjatorem reaktywowania Towarzystwa Miłośników Legnicy i współautorem pomysłu remontu legnickiej palmiarni. Jest laureatem Nagrody Miasta Legnica.

Jego stosunek do naszego miasta? „Legnica jest dla mnie miastem szczególnym, miastem, które było ze mną przez całe moje życie, na dobre i złe – i ja starałem się być z nim. Sukcesy moje to Legnica, życie zawodowe i rodzinne to Legnica. To piękny przykład takiej małej Ojczyzny, który pozwala we wzajemnej symbiozie przejść przez życie. Taka jest dla mnie Legnica”.