Jan Maciej Lipiec

Były radny, działacz młodzieżowy, polityczny i społeczny.

Urodził się 24 lutego 1936 r. w Sędziszowie (woj. kieleckie). Mieszkaniec Legnicy od 1961 r. Mimo że nie pochodzi z Legnicy i przez kilkadziesiąt lat jego miejscem pracy (choć nie zamieszkania) były Miłkowice, to uważa się za legniczanina.

W 1954 r. ukończył Przyzakładową Szkołę Kolejową w Sędziszowie. Pracował kolejno w: PKP Parowozowni w Skarżysku-Kamiennej, PKP Parowozowni Kielce-Herby, PKP Parowozowni Sędziszów, PKP Wagonowni Miłkowice. Inicjator i organizator budowy – wspólnie z naczelnikiem gminy i kierownictwem DOKP we Wrocławiu – budynków mieszkalnych w Miłkowicach, w szczególności dla kolejarzy.

Działał m.in. w Związku Młodzieży Polskiej, Kole Młodzieży Wojskowej, Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Zawodowym Kolejarzy, OHP, ZHP, Stowarzyszeniu „Wisła – Odra”, Polskim Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszeniu Weteranów Pracy, Związku Pionierów Legnicy. Pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Koła ZMS, I sekretarza Komitetu Zakładowego ZMS Węzła PKP Miłkowice, członka Prezydium Zarządu Powiatowego ZMS, członka Zarządu Wojewódzkiego ZMS we Wrocławiu. W latach 1968–1972 był radnym Miejskiej Rady Narodowej oraz przewodniczącym Zespołu Młodych Radnych w Legnicy. W latach 1972–1982 pełnił funkcję I sekretarza Komitetu Gminnego PZPR w Miłkowicach oraz przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Miłkowicach. Był członkiem Miejskiej Rady Seniorów, jest członkiem Legnickiej Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta Legnicy.

Wielokrotnie odznaczany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego”, Odznaką „Zasłużony dla Województwa Legnickiego”, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Kolejarz”. Powszechnie szanowany i lubiany.

Jego stosunek do Legnicy? „Jestem wielkim patriotą Legnicy. Brałem czynny udział w życiu społeczno-politycznym. Kocham to miasto i jestem jego niestrudzonym orędownikiem. Sercem i duszą jestem legniczaninem. Stąd pochodzi moja żona. Tu się urodziły moje dzieci”.