Józef Pałys

Były prezes Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Urodził się 14 stycznia 1925 r. w Kaczanówce (woj. tarnopolskie), zmarł w Legnicy 4 października 2016 r. Gdy miał trzynaście lat, umarł jego ojciec. Po ukończeniu szkoły podstawowej wraz z matką zajmował się gospodarstwem. W maju 1944 r. został zmobilizowany do 4 Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego. Z wojska został zwolniony w 1947 r. Zamieszkał z rodziną, która po 1945 r. osiedliła się w Świeciu koło Lubania. Tu rozpoczął pracę w Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Giebułtowie. Początkowo był zastępcą komendanta Zakładowej Straży Pożarnej. W okresie późniejszym był instruktorem ZP ZMP w Lubaniu, a następnie instruktorem ZW ZMP we Wrocławiu. W 1955 r. ukończył Technikum Ekonomiczne we Wrocławiu. Został oddelegowany do Legnicy. Tu do 1956 r. pełnił funkcję przewodniczącego ZP ZMP. W latach późniejszych pracował w przemyśle, gospodarce komunalnej i spółdzielczości. Na emeryturę przeszedł w 1985 r., po 25 latach pracy na kierowniczych stanowiskach. Przez 37 lat zajmował się pracą społeczną w Związku Kombatantów, pełniąc funkcję prezesa.

Zawsze czuł się bardzo związany z naszym miastem.