Elżbieta Pietraszko

Pracownik kultury, działaczka społeczna.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1972 r., jednak istotną dla jej potencjału i pasji była szansa pracy w kulturze. Taką szansę otrzymała w 1975 r., gdy została zatrudniona w Wojewódzkim Domu Kultury.

W latach 1975–1980 była instruktorem ds. informacji i dokumentacji w WDK, w latach 1980–1989 pracowała w Dziale Artystycznym jako instruktor ds. fotografii. Od 1989 r. aż do dziś jest instruktorem ds. wystawiennictwa i organizatorem imprezy SATYRYKON. Corocznie organizuje konkurs satyryczny (Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON), jest także członkiem jury. Tworzy programy imprezy, pisze scenariusze, zajmuje się aranżacją i realizacją wystaw konkursowych, autorskich (Andrzej Czeczot, Lex Drewiński, Janusz Kapust, Rafał Olbiński, Andrzej Krauz) oraz zbiorowych („Odrzucone przez cenzurę”, „Teatr na obłokach” – wystawa inspirowana poezją z Teatrzyku „Zielona Gęś” K.I. Gałczyńskiego, „Wiwat Akademia”). Pomysłodawczyni i organizatorka projektu „SKŁONNOŚCI do OSTROŚCI”. Organizowała pokazy w Polsce oraz za granicą (Belgia, Czechy, Iran, Francja, Rosja, Słowacja, Ukraina, Włochy, Białoruś). Zajmuje się także redagowaniem i opracowywaniem wydawnictw oraz organizacją koncertów (m.in.: „Piwnica pod Baranami”, Jacek Kleyff, Leszk Długosz, Magda Umer, Krystyna Janda).

Funkcje społeczne: m.in. członek Rady Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie (2010–2013); prezes Zarządu Fundacji Kulturalno-Społecznej Satyrykon (w latach 1994–2008 wiceprezes Zarządu).

Nagrodzona Brązową Odznaką Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce (1986), tytułem Zasłużony Działacz Kultury (MKiS, 1991), Brązowym Krzyżem Zasługi RP (1997), Brązową Odznaką Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi dla działalności penitencjarnej” (2006), honorowym wyróżnieniem Prezydenta Miasta Legnicy „Złoty Floren Legnicki 2007” (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, 2008), odznaką Prezydenta Miasta Legnicy „Zasłużony dla Legnicy” (2008), nagrodą „Legnicka Książka Roku” za opracowanie i redakcję wydawnictwa ubileuszowego „35 lat Satyrykonu” (2013).

Bycie legniczanką oznacza dla niej patriotyzm lokalny.