Anna Piwowarczyk

Pedagog, muzyk, dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury w latach 2000–2007.

Urodziła się 3 września 1952 r. w Starachowicach. W 1977 r. uzyskała tytuł magistra wychowania muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie przedmiotów humanistycznych w gimnazjum (2000) i studia podyplomowe z logopedii (2008). W 2011 r. została dyplomowanym ekspertem ds. awansu zawodowego nauczycieli.

W Legnicy mieszka od 1977 r. Pracowała jako nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 11 i w Szkole Podstawowej nr 7. W obu szkołach prowadziła chór i zespół wokalny. W latach 1988–1992 była doradcą metodycznym muzyki w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Brała udział w seminariach dla dyrygentów chórów przy Turnieju Chórów „Legnica Cantat” oraz w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury i Sztuki. Ukończyła kurs emisji głosu dla dyrygentów i wokalistów w Bydgoszczy. W latach 1992–1999 pracowała w Kuratorium Oświaty jako wizytator edukacji pozaszkolnej i zajęć pozalekcyjnych. Współpracowała m.in. ze Stowarzyszeniem „Krajobrazy”, Stowarzyszeniem Kobiet „Babiniec” i Stowarzyszeniem „Kobiety Europy”. W 2007 r. przeszła na emeryturę, ale pozostaje aktywna zawodowo, prowadząc z dużymi osiągnięciami Klub Piosenki „Estrada” przy MCK w Legnicy.

Ważniejsze nagrody: odznaki „Zasłużony dla Województwa Legnickiego” i „Zasłużony dla Legnicy”, Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Co mówi o naszym mieście? „Legnica to dla mnie miasto rodzinne, bardzo bliskie, ponieważ mieszkam tu od 40 lat. Tutaj na świat przyszły moje dzieci, więc wszystko, co kocham, związane jest z Legnicą. Tutaj nawiązałam wspaniałe przyjaźnie, które kwitną do dnia dzisiejszego. Bycie legniczanką to dla mnie duma i wielka radość z rozwoju tego pięknego miasta”.