Tadeusz Rollauer

Dziennikarz, pedagog.

Urodził się 18 września 1937 r. we Lwowie. Absolwent Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (1960). Po ukończeniu studiów pracował w Instytucie Badań Literackich w Warszawie, w redakcji czasopisma naukowego IBL „Pamiętnik Literacki” oraz w prowadzonej przez prof. dra Bogdana Zakrzewskiego Pracowni Śląskiej (1960–1966).

Od 1967 r. dziennikarz dolnośląskiej prasy regionalnej. Początkowo w „Nowinach Jeleniogórskich”, a od 1972 r. związany z prasą legnicką. Współpracę z „Konkretami” rozpoczął w trzecim miesiącu działalności tygodnika. Był sekretarzem redakcji w latach 1972 –1974 i 1980–1981. Pracował także w „Gazecie Legnickiej” (1992–1994), „Panoramie Legnickiej” (1996–2006) i „Konkretach PL” (od 2007 r. do emerytury).

Już w latach 60. zainteresował się dziejami Dolnego Śląska. Popularyzował je w tygodnikach lokalnych oraz jako redaktor wydawanych przez TPN jednodniówek.

W Legnicy mieszka od 1972 r. Pracował tu jako nauczyciel w szkołach średnich i wykładowca akademicki. W 1975 r. rozpoczął działalność w legnickim TPN. Był członkiem zarządu i redaktorem „Szkiców Legnickich”. Poza prasą publikował w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego i w „Szkicach Legnickich”. Współautor i redaktor pracy zbiorowej Województwo legnickie. Przemiany i rozwój w 40-leciu. Wspólnie z Witoldem Łaszewskim opublikował w 2003 r. monografię Legnica. Dzieje miasta (Wyd. Dolnośląskie).

Uhonorowany odznakami „Zasłużony dla Legnicy” i „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.