Halina Stemplewska

Należy do pionierów Legnicy.

Urodziła się 26 listopada 1921 r. w Ostrowcu Kieleckim. Okupację spędziła z rodziną na Kresach. Szkołę średnią ukończyła w Równem na Kresach.

W Legnicy znalazła się w listopadzie 1945 r. jako repatriantka z Kresów Wschodnich. Miała wtedy 24 lata, ukończoną szkołę średnią i staż w pracy na poczcie. Początkowo z rodziną mieszkała przy ul.Bolesława Chrobrego. Jej ojciec był zastępcą naczelnika poczty. Początkowo pracowała w księgowości Urzędu Miasta. Po zawarciu związku małżeńskiego (1947) i urodzeniu dwójki dzieci przerwała pracę na 10 lat. Powróciła do pracy w 1961 r., także do księgowości, ale w nowej firmie: RSW „Prasa – Książka – Ruch”. Pracowała tu aż do emerytury. Od 1947 r. mieszka w tym samym miejscu.

Wciąż jest osobą ciekawą świata, dużo czytającą. O Legnicy mówi krótko: „To piękne miasto”.