Wacław Szetelnicki

Naukowiec, pedagog, polityk, społecznik.

Urodził się 6 października 1967 r. w Legnickim Polu. Doktor nauk humanistycznych z zakresu historii. Ukończył Technikum Budowlane w Legnicy (1987), studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (1995), studia doktoranckie na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego (2005). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu: oligofrenopedagogiki, dziennikarstwa, ekspertyzy dokumentów, zarządzania, mediacji, archiwistyki i bibliotekoznawstwa.

Pracował m.in. w Rejonowym Zespole Usług Projektowych w Legnicy, Świetlicy Terapeutycznej w Legnicy, jako dyrektor departamentu public relations w KGHM Polska Miedź SA, kierownik działu kadr i spraw socjalnych w Pol-Miedź Trans, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy (od 2006 do dziś), członek Rady Nadzorczej w Polskim Centrum Promocji Miedzi, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w PWSZ w Legnicy (2015–2016), Członek Rady Nadzorczej w KGHM Metraco, dyrektor naczelny centrali KGHM Polska Miedź. Jest biegłym sądowym z zakresu kryminalistycznej ekspertyzy pisma ręcznego oraz dokumentów (grafolog). Radny, Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy od 2014 r.

Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Legnicy. Prezes Fundacji Polska Miedź przy KGHM Polska Miedź. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Sekretarz Zespołu Historycznego do zbadania i rozpoznania męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego. Członek Centrum Badań Wschodnioeuropejskich UCRAINICUM na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Autor ponad 50 opracowań naukowych głównie z zakresu historii, symboliki, ikonografii i komunikacji społecznej. Inicjator programów z zakresu odpowiedzialnego biznesu, strategii oraz projektów związanych z pozyskiwaniem środków UE.

Co mówi o Legnicy? „Jest moją Małą Ojczyzną. Tutaj odkrywałem jej historię i dziedzictwo kulturowe Piastów Śląskich. Z dumą reprezentuję Mieszkańców w Radzie Miejskiej, a od 2014 r. jestem jej przewodniczącym”.

⇒Relacja ze spotkania z Wacławem Szetelnickim