Tadeusz Sznerch

Filolog, polonista, krytyk literacki i publicysta.

Urodzony w 1941 r. w Oleszycach k. Lubaczowa. Od 1946 r. na Dolnym Śląsku, a od 1951 r. w Legnicy.  Absolwent legnickiego Liceum Pedagogicznego.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Poznańskiego (1965) pracuje jako polonista w legnickich szkołach średnich. Działa społecznie w Towarzystwie Miłośników Legnicy, Towarzystwie Przyjaciół Nauk, a ostatnio w Stowarzyszeniu Przyjaciół Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Prowadził dział recenzji w tygodnikach „Wiadomości Legnickie” i „Wiadomości” (po przeniesieniu tygodnika do Wrocławia). Współorganizator Legnickich Dni Poezji, Ogólnopolskich Warsztatów Haiku w Piotrowicach i Chojnowie, Lubińskich Spotkań Literackich z Literaturą Miłosną. Jako prezes Dolnośląskiego Klubu Literackiego Nauczycieli we Wrocławiu w latach 1978–1989 opracowywał krytycznie i wydawał „Zeszyty Literackie”. W latach 1974–1978 szefował kulturze w mieście i powiecie legnickim, a w latach 1990–1994 jako radny i przewodniczący komisji zabiegał o godne miejsce oświaty, kultury, sportu i rekreacji w planach rozwojowych Legnicy. Od 2009 r. jest opiekunem merytorycznym Chojnowskiego Klubu Literackiego.

Najwyżej ceni pracę z młodzieżą i dla młodzieży. W latach 1990–1994 jako dyrektor I LO wraz z gronem nauczycieli opracował i realizował nowatorskie koncepcje edukacyjno-wychowawcze szkoły. Publikował m.in. w „Odrze”, „Poezji”, „Nowym Wyrazie” i czasopismach lokalnych. W 1990 r. ukazał się wybór szkiców krytycznoliterackich jego autorstwa Buszując po tematach.

Uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000).

Czym jest dla niego Legnica? „Legnica zajmuje istotne miejsce w moim życiu. Tu wróciłem po studiach, podjąłem pracę, założyłem rodzinę i mieszkam do tej pory. Teraz, na emeryturze, cieszy mnie możliwość uczestniczenia w bogatym życiu kulturalnym miasta”.