Włodzimierz Szyposz

Pedagog, honorowy rzecznik praw dziecka, filatelista.

Urodzony w 1937 r. w Nowej Wsi (pow. nowosądecki). W Legnicy mieszka od 1951 r. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Legnicy, Studium Nauczycielskie w Zielonej Górze i Uniwersytet Wrocławski (pedagogika na Wydziale Filozoficzno-Historycznym).

Początkowo był nauczycielem w szkole podstawowej w Krotoszycach. Po roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, gdzie skierowano go do pracy w Wydziale Oświaty w Bolesławcu, gdzie został kierownikiem podstawowej szkoły wieczorowej dla żołnierzy. Po zakończeniu służby prawie dwa lata pracował w szkole podstawowej w Dąbiu.

Po powrocie do Legnicy pracował w ZNP i ukończył Studium Nauczycielskie. Został powołany do Miejskiej Rady Narodowej do komisji przydziału mieszkań. Wreszcie podjął studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Jego promotor profesor Hancówna zaproponowała mu pozostanie w zespole doktoranckim. Po dwu latach z przyczyn politycznych (podpis na liście poparcia dla robotników) panią profesor karnie przeniesiono na AWF. Po utracie promotora nikt nie był zainteresowany tematem jego pracy („Okres pionierski nauczycieli na Dolnym Śląsku”).

Gdy utworzono województwo legnickie, był zastępcą dyrektora w Szkole Podstawowej nr 5. Według jego słów, szkoła była wspaniała, ale „politechnika nas stamtąd wysiedliła”. Z tej szkoły przeszedł do pracy w kuratorium oświaty. Przepracował 30 lat w Młodzieżowym Domu Kultury, przekształconym później w Młodzieżowe Centrum Kultury, którego istnienie jemu właśnie zawdzięczamy.

Zawsze był związany z dziećmi: jako nauczyciel, dyrektor szkół, inspektor czy wizytator. W 2002 r. został pierwszym Rzecznikiem Praw Dziecka w Legnicy, którym był przez osiem lat i czas ten uważa za bardzo ważny w swoim życiu.