Grzegorz Tomicki

Poeta, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych.

Urodził się 12 września 1965 r. w Bolesławcu. Absolwent Liceum Zawodowego przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy i Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2010 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (specjalność: literatura współczesna). Pracował m.in. w Zakładzie Energetycznym, Okręgowym Muzeum Miedzi, PWSZ w Wałbrzychu.

Laureat i juror licznych ogólnopolskich konkursów poetyckich. Stale współpracuje z miesięcznikami „Twórczość”, „Nowe Książki” i „Odra”, kwartalnikiem „FA-art” oraz Polskim Portalem Psychologii Społecznej PsychologiaSpoleczna. pl. Liczne publikacje m.in. w: „Twórczości”, „Tygodniku Powszechnym”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „FA-arcie”, „Znaku”, „Arteriach”, „Pracach Literackich”, „Krytyce Politycznej”, „Liberte!”, „Przeglądzie Politycznym”, „Pamiętniku Literackim”, „Czasie Kultury”, „Kulturze Liberalnej” oraz kilku antologiach.

Autor czterech tomików wierszy: Miasta aniołów (Bydgoszcz 1998), Zajęcia (Kraków 2001), Pocztówki legnickie (Katowice 2015), Być jak John Irving (Łódź 2017) oraz monografii naukowej Po obu stronach lustra. O twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego (Szczecin 2016).

O naszym mieści mówi: „W Legnicy mieszkam od 1980 r. i niemal od razu zacząłem uważać to miasto za swoje. Gdziekolwiek bywam, lubię mówić, że przyjechałem z Legnicy. Niektórym ludziom niewiele ta nazwa mówi, ale dla mnie znaczy bardzo wiele. To tutaj stałem się tym, kim jestem. Czasami trochę o tym ludziom opowiadam, czasem coś napiszę. Za każdym razem sprawia mi to wielką przyjemność. Pewnie dlatego, że reprezentowanie czegoś fajnego przychodzi mi dużo łatwiej niż prezentowanie samego siebie. Choć sam też jestem niczego sobie”.