Antonina Trawnik

Działacz społeczny, bibliotekarz, wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA.

Urodziła się 15 października 1950 r. w Kunicach. Absolwentka Technikum Ekonomicznego im. Stefana Żeromskiego w Legnicy. Uzyskała tytuł magistra ekonomii Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła też Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej przy Uniwersytecie Wrocławskim.

Zawodowo związana z Legnicą od 1970 r. W swoim bogatym życiu zawodowym pełniła wiele funkcji: rewidenta, starszego inspektora w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, zastępcy dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, zastępcy dyrektora Legnickiej Biblioteki Publicznej. Od 2002 r. do dziś jest prezesem Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA. W 2005 r. przeszła na emeryturę.

Działacz społeczny na rzecz osób niepełnosprawnych od 1993 r. honorowy członek Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół NADZIEJA. Inicjator wielu akcji na rzecz promocji Legnicy i legniczan, m.in.: Konkurs Fotograficzny im. Mieczysława Pawełka LEGNICA, Legnicki Jarmark Staroci, spotkania „Legniczanie znani i lubiani”, wieczory wspomnień o zasłużonych legniczanach, Legnicka Jesień Miedziana. Kontynuator i organizator Festiwalu Legnickich Organizacji Pozarządowych FLOP. Promuje młodych ludzi pióra i osoby, które w młodym wieku odniosły sukces zawodowy.

Odznaczona m.in. Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Zasłużony dla Legnicy”.

Legnica to jej miejsce na ziemi: „Jest moim miastem, tu wyrosłam, uczyłam się, tu przeżyłam wzloty i upadki. Chodząc z dumnie podniesioną głową, widzę jej piękno i ludzi z uśmiechem na ustach, o otwartych sercach cudownych duszach”.