Wojciech Morawiec

Urodził się 29 kwietnia 1952 roku w Dąbrowie Górniczej. Studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu koło Warszawy, na Uniwersytecie Wrocławskim, Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie.

Od 1979 roku służył w Centralnym Ośrodku Szkolenia Wojsk Łączności aż do likwidacji tej przekształcanej jednostki do 1998 roku. Dalej służył w Legnicy w 11. pułku walki radioelektronicznej do 2004 roku, kiedy to przeszedł do rezerwy.

W służbie był dowódcą plutonu, kompanii, Oficerem Szkoleniowym, Kierownikiem Sekcji Pułku. Ponadto był instruktorem, wykładowcą przedmiotów humanistycznych, elektrotechniki, miernictwa elektrycznego. Był nieetatowym, potem etatowym Inspektorem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Garnizonu,  inspektorem Ochrony Środowiska Garnizonu. Pracował z żołnierzami, prowadząc różnego typu koła zainteresowań. Popularyzował przede wszystkim wiedzę o regonie.

Organizował rajdy, wycieczki, wyjazdy historyczne. Popularyzował różne gatunki muzyki, prowadząc Klub Czarnego Krążka. Pomagał organizować zespoły muzyczne, estradowe i kabaretowe, które zdobywały wyróżnienia na przeglądach artystycznych Śląskiego Okręgu Wojskowego.

Był współprowadzącym Dyskusyjnego Klubu Filmowego „1898” przy legnickim Klubie Garnizonowym. Ponadto był współorganizatorem imprez garnizonowych. Prowadził bale sylwestrowe i okolicznościowe.  Współpracował z organizacjami kombatanckimi,  Klubami Seniora,  za co został uhonorowany odznakami tych organizacji.

Od 1986 roku był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy. Był kierownikiem Wydziału Nauk Humanistycznych, a od 1990 do 1993 roku był prezesem Zarządu Towarzystwa.

Nie mogąc uzyskać pomocy w Legnicy szukał pomocy w Polskiej Akademii Nauk, Ambasadzie Unii Europejskiej.

Będąc członkiem Komitetu Organizacyjnego obchodów 750. rocznicy bitwy pod Legnicą, nawiązał stałą współpracę pomiędzy TPN i Legnickim Towarzystwem Historycznym w Wuppertalu.

W latach 1998–2002 był członkiem Stowarzyszenia „Dobre Pole” w Legnickim Polu.

W 2013 roku był współzałożycielem Stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”. Od 2014 roku jest skarbnikiem Zarządu.

Jest pomysłodawcą cyklicznych spotkań pn. „Gawędy o Legnicy malowane światłem” opowiadających legniczanom o architekturze miasta, które prowadzi wraz z Rogerem Piaskowskim. Wojciech Morawiec jest autorem pierwszej w Legnicy pracy o mniejszościach narodowych miasta, a także autorem i współautorem wielu innych książek i artykułów o tematyce regionalnej. Współpracuje z portalem „Dawna Dąbrowa”. Pasjonuje się fotografią i badaniem przeszłości.