Wojciech Obremski

Urodził się 16 lipca 1965 r. we Wrocławiu. Jest legniczaninem od 1976 r. W 1984 r. ukończył Liceum Zawodowe nr 1 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. Już od wczesnej młodości angażował się w działalność ruchu solidarnościowego,  w latach 1982–1989 był kolporterem wydawnictw niezależnych. Od 1984 r. przez 5 lat pracował w legnickim oddziale Zakładu Radiokomunikacji i Teletransmisji we Wrocławiu.

Był jednym z inicjatorów założenia Ruchu Młodych Katolików „U siebie” przy Duszpasterstwie oo. Dominikanów we Wrocławiu, który powstał w 1988 r. Rok później był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Legnicy i wstąpił do NSZZ Solidarność. Od 1989 do 1998 r. pracował w Zarządzie Regionu Zagłębie Miedziowe NSZZ Solidarność, od 1992 r. jako redaktor naczelny gazety „Solidarność Zagłębia Miedziowego”.

W latach 1995–1998 oraz 2002–2012 był delegatem na kolejne Walne Zebrania Delegatów (WZD) Regionu Dolny Śląsk oraz na kolejny Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, od 1998 r. był członkiem ZR Zagłębie Miedziowe i członkiem Krajowej Komisji Rewizyjnej. W latach 1990–2002 pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Legnicy, a od 1998 do 2002 r. działał w Ruchu Społecznym Akcja Wyborcza Solidarność. Przez rok był asystentem Wojewody Legnickiego, a od 1999 r. ponownie pracownikiem ZR Zagłębie Miedziowe. W 2003 r. został wyróżniony odznaką Zasłużony dla Miasta Legnicy,  w 2015 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za „wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy samorządowej i działalność na rzecz środowisk lokalnych, wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej”. Fotoreporter. Od ponad dwudziestu lat związany z mediami. Od 19 lat fotoreporter w portalu lca.pl. Zdjęcia jego autorstwa publikowane były w wielu wydawnictwach oraz książkach, a także gazetach ogólnopolskich oraz lokalnych.