Fot. Patryk Szarek


Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia
Organizacji Pozarządowych
w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

 

Towarzystwo Miłośników Legnicy
Bank Ochrony Środowiska 72 1540 1030 2103 7700 3892 0003

KRS 0000155325

Celem Towarzystwa Miłośników Legnicy jest promocja miasta Legnicy i jej historycznego dorobku. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i środowiska naturalnego.
Sposoby realizacji celów statutowych:
1. Gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat historii miasta i powiatu.
2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwoju świadomości obywatelskiej
i kulturowej. Integracja społeczna, aktywizacja zawodowa, uczenie i promowanie postaw prospołecznych oraz działanie na rzecz świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.
3. Współpraca z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
4. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie działań na rzecz promocji miasta.
5. Wyzwalanie inicjatyw w kierunku zwiększania uczestnictwa mieszkańców Legnicy i powiatu w życiu społeczno-kulturalnym. Prowadzenie działań kształtujących postawy wychowawcze wobec: dzieci, młodzieży i dorosłych przez zajęcia opiekuńcze, muzyczne, sportowo-taneczne, komputerowe, majsterkowanie, robótki ręczne itp.
6. Podejmowanie inicjatyw w celu upamiętnienia wybitnych postaci i ich wkładu w rozwój kultury miasta i powiatu.
7. Prowadzenie zbiórek publicznych na określony cel ogólnospołeczny miasta.
8. Działalność wydawnicza.
9. Zrzeszanie członków w sekcjach, w tym w „Klubie Pioniera” i “Rękodzieło – sposób na nudę”.

Cele TML do pobrania

Działalność Towarzystwa Miłośników Legnicy do 2005

Działalność Towarzystwa Miłośników Legnicy w latach 2005-2017

Sprawozdania z działalności TML (w wyszukiwarkę wpisać nasz KRS: 0000155325)

Stoisko z książkami i pamiątkami z Legnicy przy naszej siedzibie w Rynku. Fot. Grzegorz Tomicki.

Towarzystwo (Rynek 5/6, I piętro) prowadzi sprzedaż gadżetów, pamiątek i publikacji dotyczących Legnicy.

Fot. Klaudia Korfanty

 

Nasza Legnica jest piękna! Obejrzyjcie film: