Stowarzyszenie INTRO

POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
na terenie Dolnego Śląska
Realizator: Stowarzyszenie “Intro” – Więcej…
Rodzaje pomocy:

1. Prawna
2. Psychologiczna
3. Finansowa i rzeczowa – Więcej…
Umów się na pierwsze spotkanie:
• telefon 667-323-965
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00)
• telefon 730-304-749
(od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00)
• e-mail pomoc@psychotekst.pl
Konsultacje prawne i psychologiczne przez internet – Więcej…
* Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.
Pomoc prawna, w zależności od konkretnej potrzeby osoby pokrzywdzonej przestępstwem, będzie polegała na udzieleniu porady prawnej i wskazaniu możliwych rozwiązań prawnych. Prawnik będzie się starał przekazać wiedzę na temat czynności procesowych i przepisów, które mogą lub zobowiązane są podjąć organy ścigania. Dzięki temu osoby pokrzywdzone niejednokrotnie będą mogły na etapie postępowania przygotowawczego egzekwować ich wykonanie przez instytucje do tego zobowiązane.
Pomoc psychologiczna obejmować będzie interwencję kryzysową, wsparcie emocjonalne i motywacyjne lub psychoterapię. Będzie skupiać się na odzyskiwaniu poczucia wpływu na własne życie, odbarczeniu z nieadekwatnego poczucia winy za działanie sprawcy (np. ofiary gwałtu, przemocy domowej, napaści), pomocy w odbudowie poczucia własnej godności, skuteczności, wartości, itd. Pomoc jest świadczona w kontakcie indywidualnym, jednak możliwe są, w razie zapotrzebowania, spotkania par lub rodzin, gdy trauma przestępstwa wikła relacje rodzinne pokrzywdzonego. Psycholog poddaje swoją pracę superwizji – zgodnie ze standardami świadczenia psychoterapii – tzn. omawia wyzwania ze swojej pracy, pomysły na pomoc i ewentualne trudności z innym doświadczonym specjalistą, przy zachowaniu anonimowości klientów.

Porozumienie o współpracy na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem zawarte w dniu 05.11.2014 r. w Legnicy pomiędzy Towarzystwem Miłośników Legnicy PRO LEGNICA reprezentowanym przez prezesa Antoninę Trawnik i wiceprezesa Alinę Tarnawską a Stowarzyszeniem INTRO reprezentowanym przez prezesa zarządu Małgorzatę Osipczuk.

Warto przeczytać: http://gazetapoludniowa.pl/zdemaskowac-przemoc/