Kategoria: TARGI KSIĄŻKI

Towarzystwo Miłośników Legnicy „Pro Legnica”, doceniając trud pisarski legniczan i mieszkańców okolicznych miejscowości, zorganizowało pierwsze Targi Książki w Legnicy, na które zaproszono osoby i wydawnictwa zainteresowane prezentacją publikacji książkowych. Spotkanie z ludźmi pióra odbyło się 11 czerwca 2022 r. w legnickiej Galerii Piastów. Inspiracją do zorganizowania targów w Legnicy były rozmowy z legniczanką i pisarką Moniką B. Janowską, która uczestniczy w wielu wydarzeniach promujących książki i ich autorów. Twórczość Moniki B. Janowskiej jest znana w całej Polsce właśnie dzięki uczestnictwu w targach. Podczas dyskusji nad popularyzacją jej książek wśród legniczan padła propozycja zorganizowania imprezy promującej legnickich autorów w rodzimym mieście – w Legnicy. Korzystając z przychylności Zarządu TML „Pro Legnica” wspólnie z Działem Marketingu firmy PROGRES podjęliśmy decyzję o organizacji takiej imprezy.
Legnica ma wspaniałych, uzdolnionych mieszkańców. Do grona utalentowanych zaliczamy literatów: poetów, prozaików, historyków, regionalistów i wszystkich ludzi pióra, którzy publikują w Polsce i poza jej granicami. Ich dzieła są tłumaczone na różne języki i dzięki temu swoją twórczością popularyzują nasze miasto. Dzięki uprzejmości Galerii Piastów, która jest głównym sponsorem wydarzenia, legniczanie mieli możliwość zapoznania się z dotychczasową twórczością uczestników targów, bezpośrednich rozmów z autorami, zdobycia autografów oraz nabycia ostatnio wydanych książek.