Legnicki Jarmark Staroci

Od września 2003 r. w każdą drugą niedzielę miesiąca na Legnickim Rynku odbywa się Jarmark Staroci pod patronatem Tadeusza Krzakowskiego, Prezydenta Miasta Legnicy. Pomysł zorganizowania jarmarku, jako zwiastuna I Wielkiego Zjazdu Legniczan, podsunęła Zarządowi TML Agnieszka Stasiewicz. Imprezę zorganizowali Antonina Trawnik z rodziną i Franciszek Grzywacz przy znacznej pomocy Prezydenta Miasta. O cykliczności imprezy zadecydowało powodzenie pierwszego jarmarku. Początkowo w imprezie brało udział 20-30 wystawców, jarmark sukcesywnie rozwijał się i obecnie w zależności od pogody liczba wystawców biorących udział dochodzi do 150 stoisk. Od początku jarmark realizowany jest siłami społecznymi i stanowi jedno ze źródeł dochodów Towarzystwa.

Galerie zdjęć z Jarmarku Staroci:
– marzec 2018
– kwiecień 2018
– maj 2018
– lipiec 2018
– sierpień 2018
– wrzesień 2018
– listopad 2018
– styczeń 2019
– luty 2019
– marzec 2019

REGULAMIN LEGNICKIEGO JARMARKU STAROCI

 1. Legnicki Jarmark Staroci, zwany w dalszej części Regulaminu Jarmarkiem, odbywa się w każdą drugą niedzielę miesiąca w godzinach od 900 do 1400 .
 2. Wjazd do Rynku i rozstawienie stoisk jest dopuszczalne tylko i wyłącznie
  w godzinach od 600 do 900 w niedzielę.
 3. Organizatorem Jarmarku jest Towarzystwo Miłośników Legnicy PRO LEGNICA
 4. Miejscem odbywania Jarmarku jest Rynek w Legnicy.
 5. Na Jarmarku dopuszcza się handel: starociami, antykami. starymi monetami, przedmiotami kolekcjonerskimi, osobliwościami, dziełami sztuki.
 6. Stoiska i punkty gastronomiczno-handlowe powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy indywidualnie przez ich właścicieli.
 7. Nie dopuszcza się handlu towarami współczesnymi m. in. odzieżą, obuwiem, chemią, materiałami wybuchowymi, bronią palną itp.
 8. Organizatorzy od handlujących i wystawców pobierają opłatę targową zgodnie
  z uchwałą NR XLVII/39/09 Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 30 listopada 2009 r.
 9. Opłata targowa za wjazd do Rynku pobierana będzie w trakcie trwania Jarmarku.
 10. Podczas trwania Jarmarku i po jego zakończeniu wystawcy zobowiązani są
  do utrzymania czystości pod groźbą kary art. 145 Kodeksu Wykroczeń.
 11. Zabrania się handlującym:
  1. wystawiania towarów w miejscach utrudniających przejazd samochodom straży pożarnej i karetki pogotowia oraz w bramach,
  2. wystawiania w gazonach i ogródkach kwiatowych,
  3. oklejania okien, opierania o ściany, witryny sklepowe i trwałe budowle oferowanych towarów do sprzedaży (obrazów, zegarów, elementów drewnianych itp.)
 12. Miejsce do handlowania i ewentualnego parkowania samochodów wskazuje Organizator.
 13. Nie ma możliwości wcześniejszego zarezerwowania miejsca i opłacenia z góry abonamentu.
 14. Kwestie sporne wynikające z uczestnictwa w Jarmarku rozstrzyga wyłącznie Organizator.

REGULAMIN Jarmarku Staroci