Jarmarkowi darczyńcy

Od wielu lat wystawcy Jarmarku Staroci wspierają działalność charytatywną Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA. Przedstawiciele Towarzystwa w czasie Jarmarku zbierają przedmioty, które następnie zasilają aukcje charytatywne, m.in. organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Babiniec i Towarzystwo Miłośników Twórczości Zofii Kossak. Dzięki tym akcjom dokonano zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Opieki Paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Potrzebujących jest wielu, ostatnio przekazujemy fanty dla Legnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa “Otwórz Serce”.

Przedmioty na aukcje gromadzone są przez cały rok,  aby w listopadzie przekazać je na cele dobroczynne. Dzięki otwartym sercom wystawców możemy w sposób pośredni przyczynić się do pozyskania niezbędnych funduszy dla funkcjonowania organizacji jakże ważnych w życiu niepełnosprawnych osób.

Zapraszamy na kolejną aukcję 29 listopada 2019 roku (godz. 17:00, Hotel Qubus), podczas której można będzie licytować m.in. przedmioty przedstawione na poniższych zdjęciach. Szczegóły na stronie Stowarzyszenia “Otwórz Serce”.

Fot. Klaudia Korfanty