Jarmarkowi darczyńcy

Od wielu lat wystawcy Jarmarku Staroci wspierają działalność charytatywną Towarzystwa Miłośników Legnicy PRO LEGNICA. Przedstawiciele Towarzystwa w czasie Jarmarku zbierają przedmioty, które następnie zasilają aukcje charytatywne, m.in. organizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Babiniec i Towarzystwo Miłośników Twórczości Zofii Kossak. Dzięki tym akcjom dokonano zakupu sprzętu medycznego dla Oddziału Opieki Paliatywnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Potrzebujących jest wielu, ostatnio przekazujemy fanty dla Legnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz Serce”.

Przedmioty na aukcje gromadzone są przez cały rok,  aby w listopadzie przekazać je na cele dobroczynne. Dzięki otwartym sercom wystawców możemy w sposób pośredni przyczynić się do pozyskania niezbędnych funduszy dla funkcjonowania organizacji jakże ważnych w życiu niepełnosprawnych osób.

Zapraszamy na kolejną aukcję 29 listopada 2019 roku, podczas której można będzie licytować m.in. przedmioty przedstawione na poniższych zdjęciach. Szczegóły na stronie Stowarzyszenia „Otwórz Serce”.

Fot. Klaudia Korfanty